zatrudniać


zatrudniać
Zatrudniać kogoś na czarno zob. czarno 2.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • zatrudniać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, zatrudniaćam, zatrudniaća, zatrudniaćają, zatrudniaćany {{/stl 8}}– zatrudnić {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIb, zatrudniaćnię, zatrudniaćni, zatrudniaćnij, zatrudniaćniony {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1 …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zatrudniać się – zatrudnić się — {{/stl 13}}{{stl 7}} przyjmować ofertę pracy, podejmować płatną pracę : {{/stl 7}}{{stl 10}}Zatrudniać się sezonowo przy zbiorze owoców. Zatrudnić się w firmie jako projektant. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zatrudnić — Zatrudniać kogoś na czarno zob. czarno 2 …   Słownik frazeologiczny

  • kaptować — Zatrudniać lub rekrutować Eng. To employ, hire, or recruit …   Słownik Polskiego slangu

  • czarno — 1. Czarno na białym «na piśmie, w druku, także: niezbicie, niewątpliwie, oczywiście, dobitnie»: Przypomniał mi to, co i pan, że podpisałem zeznanie, że nie powinienem już zmieniać, bo tam stoi czarno na białym, że to ja prowadziłem wóz. W.… …   Słownik frazeologiczny

  • zatrudnić — dk VIa, zatrudnićnię, zatrudnićnisz, zatrudnićnij, zatrudnićnił, zatrudnićniony zatrudniać ndk I, zatrudnićam, zatrudnićasz, zatrudnićają, zatrudnićaj, zatrudnićał, zatrudnićany «dać komuś pracę, posadę; przyjąć kogoś do pracy» Zatrudnić kogoś… …   Słownik języka polskiego

  • charakter — m IV, D. u, Ms. charaktererze; lm M. y 1. «właściwy danemu człowiekowi zespół względnie stałych podstawowych cech psychicznych, określających jego stosunek do rzeczywistości, motywację jego czynów i przyjmowany system wartości oraz wynikające… …   Słownik języka polskiego

  • lastrykarz — m II, DB. a; lm M. e, DB. y ( ów) «robotnik zajmujący się lastrykowaniem» Pracować jako lastrykarz. Zatrudniać lastrykarzy …   Słownik języka polskiego

  • niepełnosprawny — niepełnosprawnyni 1. «nie osiągający pełnej sprawności fizycznej wskutek ułomności lub upośledzenia umysłowego» 2. rzad. «niezbyt dobrze funkcjonujący; niesprawny» niepełnosprawny w użyciu rzecz. «człowiek ułomny fizycznie lub upośledzony… …   Słownik języka polskiego

  • praktykant — m IV, DB. a, Ms. praktykantncie; lm M. praktykantnci, DB. ów «osoba odbywająca praktykę» Zatrudniać praktykantów …   Słownik języka polskiego